Cel konferencji

Cel konferencji

Celem organizowanej konferencji będzie konfrontacja doświadczeń naukowych polskich i zagranicznych humanistów, potwierdzenie aktualności i ważności badań slawistycznych w obszarze literatury, kultury i języka, reinterpretacja dotychczasowych poglądów i ujęć oraz refleksja nad tematami i zagadnieniami, które dotychczas jedynie marginalnie pojawiały się w polu zainteresowań badaczy-slawistów.

Komitet Organizacyjny

Awatara
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst,
prof. KUL
Awatara
dr hab. Beata Siwek,
prof. KUL
Awatara
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Awatara
dr Magdalena Kawęcka
Sekretarz